Taskukellon huolto

Minuutti – ja tuntiosoitin, sekuntios., kronon pitkä sekuntiosoitin, ylhäällä kuukauden päivä, aukoissa vasemmalla viikonpäivä ja oikealla kuukausi.

Taskukello ajanotolla, minuuttirepeteerillä, kuunkierrolla ja päivyrillä.

Rataskoneisto, vasemmalla repeteerin rattaisto ja keskipakojarru. Koneiston sillan päällä ajanoton mekanismi.

Osoitinsiirto ja minuuttirepeteerin mekanismi. Tuntiratas puuttuu.

Koneisto muuten purettuna, mutta kalenterimoduli on vielä purkamatta.